Waals Advocatuur & Mediator

Eén op de drie huwelijken strandt in Nederland. Dat is een triest feit. Ik zie het als mijn taak om in die moeilijke omstandigheden, als vertrouwen vaak plaats heeft gemaakt voor argwaan en woede, partijen op een goede manier uit elkaar te laten gaan. Goedschiks, langs de weg van mediation, of kwaadschiks, als advocaat van één van de partijen bij de rechtbank.

Ik heb me volledig toegelegd op het personen- en familierecht en me daarbinnen gespecialiseerd in echtscheidingen. Voor u zal het, naar ik hoop, de eerste echtscheiding zijn. Zelf heb ik er vele honderden meegemaakt en meebeleefd en van die ervaring kunt u gebruik gaan maken. U kunt in een tijd vol onzekerheden steunen op mijn expertise en mag daarbij rekenen op mijn betrokkenheid.

Op deze website geef ik u globale informatie over mijn dienstverlening als mediator en advocaat binnen dit specifieke vakgebied. U leest over mijn eigen achtergrond, de dienstverlening en de kosten.Beter nog dan dit te lezen kunt u echter contact opnemen voor een informatief, discreet en persoonlijk gesprek.

De echtscheiding is ongeveer net zo oud als het huwelijk; ik geloof dat het huwelijk
slechts een paar weken ouder is (Voltaire: Frans schrijver en filosoof).